درايو
براي اينكه متوجه شويد چه برنامه‌اي هارد شما را پر كرده است، مي‌توانيد از يك برنامه آناليز هارد درايو استفاده كنيد. اين برنامه‌ها اطلاعات هارد شما را آناليز كرده و فايل‌ها و فولدرهايي را كه بيشترين حجم هارد را پر كرده‌اند، به شما نمايش مي‌دهند. برنامه‌هاي متعددي براي اين كار وجود دارند كه ما در اين مقاله از برنامه WinDirStat استفاده مي‌كنيم.
 بعد از اسكن سيستم، فولدرها و فايل‌هايي را كه بيشترين ميزان از هارد را پر كرده‌اند، نمايش مي‌دهند. فقط فايل‌هاي شخصي را پاك كنيد و فايل‌هاي سيستمي مهم را پاك نكنيد.
 اگر در فولدر Program Files، فولدري را مشاهده كرديد كه حجم بالايي از هارد را پر كرده است، مي‌توانيد آن برنامه را پاك كنيد.
حجم برنامه‌هايي را كه در بخش Program and Features كنترل پنل سيستم، حجم آنها مشخص نيست، به شما اعلام مي‌كند.