دپارتمان برق

به دپارتمان برق خوش آمديد.


بــــرق

رديف

نام دوره

1

برقكارصنعتي درجه دو

2

برقكارصنعتي درجه يك

3

كارورplc درجه دو

4

كارور plc درجه يك

5

برقكار ساختمان درجه دو

6

برقكار ساختمان درجه يك

7

مونتاژ كار و نصاب تابلو برق

8

نرم افزار MATLAB

9

ميكرو كنترلر AVR

10

ميكروكنترلر ARM

11

نرم افزار Solid works

12

نرم افزار Autodesk Inventor