منشور اخلاقي آموزشگاه نوين دانشجو

هر كس به اندازه ذره اي كار خوب بكند آن را مي بيند. و هر كس به اندازه ذره اي كار بد بكند آن را مي بيند.

سوره زلزال آيه 7و 8

پيامبر اكرم اسلام(ص)

اگر كسي به ديگران خدمت كند، همانند شخصي است كه عمري خدا را بندگي نمايد.

 

مقام معظم رهبري

روحيه خدمتگزاري، خاكساري، و تواضع در مقابل مردم را براي خودتان حفظ كنيد كه اين نعمت بزرگي است.

 

خداوند رحمان و رحيم را شاكر و سپاسگزاريم كه توفيق خدمت درمحيط مقدس آموزشي را عنايت فرمود . توفيقي كه علاوه بر كسب روزي حلال، خدمت به برترينهاي جامعه را نيز در بر دارد. در اين محيط مقدس برماست كه ، تمامي همت و تلاش خود را به كار گرفته تا ارزشهاي حاكم برجامعه و آموزشگاه را آنچنان كه مي بايست به منصه ظهور برسانيم.

از اين رو متعهد مي شويم:

§         با در نظر داشتن نام و ياد خداي متعال و داشتن خلوص نيت، سعه صدر، صدق در رفتار و گفتار، شعائر اسلامي را سرلوحه كارهاي خود قرار داده و در راستاي سلامت اداري محيط كاري خود كوشا باشيم.

§         در جهت توسعه همه جانبه و پايدار آموزشگاه قدم برداشته و درتقويت غرور ملي و ارزشي كشور و شهرمان سهيم باشيم.

§         با آگاهي از جايگاه تعليم و تربيت در كاميابي بشر در ارتقاء اين ركن اصلي رشد و بالندگي تلاش نماييم.

§         به رعايت شأن و كرامت انساني اساتيد، همكاران، دانشجويان، كارآموزان وارباب رجوع متعهد و پايبند باشيم.

§         با اعتقاد به اصل احترام متقابل، با خوشرويي، متانت و برخورد مناسب با مراجعان رفتار نماييم.

§         با ظاهري آراسته و پوشش مناسب در محيط كار حاضر شويم.

§         با نيت پاك و ايمان به خداوند متعال در راستاي سلامت اداري محيط كاري خود كوشا باشيم.

§         خود را امانتدار و راز دار مراجعان دانسته و از افشاي اسناد، مدارك و اطلاعات شخصي اساتيد، دانشجويان، كارآموزان و همكاران به ديگران خودداري نماييم.

§         در ايجاد فرهنگ صرفه جويي همت گماشته و از هرگونه اسراف در اموال و امكانات خودداري نموده و در حفظ و استفاده صحيح آنها كوشا باشيم.

§         در انجام وظايف نهايت دقت را كرده و با رعايت صداقت، انصاف، عدالت، ادب و نزاكت با برخوردي مشفقانه و مسئولانه به امور اساتيد، دانشجويان، كارآموزان و همكاران رسيدگي نماييم.

§         همراه با احساس مسووليت در برابر آموزشگاه، وجدان كاري را كه يكي از عوامل اساسي در افزايش بهره وري است. مد نظر داشته باشيم.

§         در انجام امور بر اساس احترام به اصل مشاركت و رعايت سلسله مراتب اداري با همفكري در ارتقاء سطح كيفي خدمات و اصلاح روشهاي كار كوشا باشيم.

§         با كار وتلاش مستمر و بهره برداري از علم مديريت و تجربه صاحبنظران در ايجاد يك محيط سالم به دور از تبعيض، تهمت، غيبت، شايعه پراكني و... تلاش و كوشش نماييم.

§         با باور و عمل به فرهنگ ديني و ملي و با تاكيد بر رعايت تقوا و عدالت و اعتدال مسئولانه براي ارائه پاسخ مناسب و يا پذيرش پيشنهادها و  انتقادات سازنده، نهايت تلاش و كوشش را به كار گيريم.

§         مطابق با قوانين و ضوابط تعريف شده آموزشگاه به موقع در محل كارحاضر شده و در انجام وظايف بدون اتلاف وقت كوشا باشيم.

§         در جهت تحقق اهداف متعالي دركسب دانش و رشد و شكوفايي خود  مجدانه تلاش مي كنيم.

و

اصول منشور اخلاقي را همواره مد نظر داشته و پيوسته رفتار و كردار خويش را در محيط كار با اين اصول مورد سنجش قرار دهيم، به مسئوليت جمعي خود در آموزشگاه معتقد باشيم و با ياري خداوند تمام سعي و توان خود را براي عزت و سر بلندي بيش از پيش اين مجموعه كه حاصل سالها تلاش و كار صادقانه است به كار بنديم.

توفيق من (در هر كار)تنها با خدا است بر او توكل كرده ام و به درگاه او باز مي گردم

(سوره هودآيه 88)