درباره ما

آدرس : همدان - انتهاي خيابان جهان نما - نرسيده به ميدان بعثت  - روبروي بانك مسكن

مجتمع فني و حرفه اي نوين دانشجو

تلفن تماس :  38216091 -081  (ده خط)

فكس: 38214864-081


مديريت مجتمع : Novin@NDH.ir

اطلاعات آموززشگاه : Info  at  NDH.ir

آموزش : Rahimi@NDH.ir

ثبت نام:  torabi@NDH.ir