دپارتمان عمران و معماري 

رديف

نام دوره

عمـــران و معماري

1

نقشه كشي ساختمان درجه دو

2

نقشه كشي معماري

3

نقشه كشي سازه

4

كارور اتوكد

5

كارور 3dmax

6

طراحي معماري درجه دو

7

نرم افزار archicad

8

نرم افزار vray

9

نرم افزار revit

10

نرم افزار gps ، arc gis

11

نرم افزار maya

12

نرم افزار safe

13

نرم افزار sap

14

نرم افزار etabs

15

نرم افزار sktchup

16

نرم افزار msproject

17

نرم افزار primavera