درباره نوين دانشجو

موسسه آموزشي نوين دانشجو

 

مؤسسه آموزشي نوين دانشجو درسال1382 با موضوع فعاليت در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات،  عمران، حسابداري، برق و كنترل ابزار دقيق تأسيس گرديد. از بدو تأسيس، فعال و توانمند، شروع به ارائه خدمات آموزشي مرتبط در كل استان نموده است.

دامنه مشتريان اين مؤسسه بسياري از مراكز مختلف را در برمي گيرد كه مهمترين آنها عبارتند از:  كارمندان اداره ها، دانشجويان، فارغ التحصيلان دانشگاه ها، دانش آموزان مدارس كار و دانش، فني و حرفه اي، وزارتخانه ها، شركت هاي مخابرات، سازمان تأمين اجتماعي، اداره امور مالياتي، كميته امداد، بانكهاي تجارت، صادرات، رفاه كارگران، آموزش وپرورش. اين موارد از لحاظ تعداد و چه از لحاظ زمينه هاي كاري جديد رو به گسترش مي باشد.

دوره هاي آموزشيIT

باگسترش روزافزون كامپيوتر در عرصه اتوماسيون ادارات، سازمان ها وشركتهاي خصوصي و دولتي عمده فعاليت هاي موجود خود را برروي سيستم هاي كامپيوتري منتقل نموده اند. بنابراين پرسنلي كه قصد دارند تمامي كارهاي روزانه سازمان خود را با كامپيوتر انجام دهند نياز به آموزش هاي صحيحي جهت استفاده درست ازكامپيوترخود و شبكه موجود درآن سازمان دارند. علاوه بر پرسنل سازمان، مديران شبكه كامپيوتري آن سازمان نيز نياز به آموزش هاي به روز وكامل جهت تنظيم صحيح تجهيزات شبكه دارند. مديران شبكه با آموزشهاي مورد نياز بايد قادر به ايجاد امنيت درشبكه و نگهداري صحيح آن شبكه باشند. به هراندازه كه آموزش هاي پرسنل و مديران يك سازمان به درستي انجام گيرد، به همان ميزان امنيت و پايداري آن شبكه تضمين مي گردد.

مزيت هاي دوره ها

در راستاي ارتقاء سطح علمي پرسنل و مديران سازمان ها و شركت ها، مؤسسه راه حل هاي هوشمندانه اقدام به برگزاري دوره هاي متنوعIT  نمود. اين مؤسسه براي راندمان بهتر دوره هاي خود شاخص هاي زير را در نظرگرفته است:

§        آموزش كاربردي

§        مدرسيني با تجربه عملي و بين المللي

§        اجراي كل دوره درلابراتوار

§        اجراي دوره بصورت فشرده و همچنين اعزام مدرس به شهرستان

 

3-تقسيم بندي دوره هاي شركت راه حل هاي هوشمند مؤسسه

دوره هاي پيشرفتهIT

اين دوره ها براي افرادي درنظرگرفته شده است كه قصد دارند به صورت حرفه اي در شبكه وIT  به فعاليت بپردازند. از دوره هاي اين بخش ميتوان دوره هايVMware ،Microsoft ،Cisco ، Linux، SQL و ISA  را نام برد .

دوره هاي سفارشيIT

اين دوره ها براي افرادي درنظرگرفته شده است كه به دلايلي مايل نيستند براي كسب آموزش و مهارت در دوره هاي شبكه تماميCourse هاي دوره موردنظرخود را بگذرانند. اين دوره ها عموماً براساس نيازهاي خاصي كه از طرف مشتري هاي شركت اعلام مي گردد سيلابس بندي مي گردد. بديهي است وجود اين دوره ها مشتري ها را قادرمي سازد تا دوره هاي مورد نياز خود را سفارشي نمايند. ازدوره هاي اين بخش ميتوان به دوره Network Administration   اشاره نمود.