باج ‌افزارها چيست؟
اخيرا ويروس هايي توليد شده است كه رفتار كار آنها به اين شكل است كه فايل هاي شما را رمز نگاري ميكنن و شما هيچ راهي براي دسترسي به اطلاعات خود نداريد مگر آنكه به سازنده آن پول بدهيد.
و جالب تر آنكه خيلي از ويروس كش ها هم نمي توانند آن را پيدا كنند البته لازم به ذكر است "هيچ راهي" براي دست يابي به اطلاعاتتون وجود ندارد.

راه حل چيست؟

هميشه به صورت هفتگي و روزانه اطلاعات خود را در يك هارد ديسك خارجي بريزيد  و يا اينكه بر روي فضاهايي اينترنتي مانند dropbox، one drive, google drive قرار دهيد.