۱۳۹۸-۰۹-۰۹

تقویم آموزشی این ماه


جلسه معارفه Administering Windows

روزسه شنبه تاریخ ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۹

مدرس دوره :آقای مهندس عاشورلوشروع دوره کاربرICDL 

روزدو شنبه ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۸:۳۰

مدرس : آقای  مهندس شمسی


شروع دوره Windows10

روز یک شنبه ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۱۵:۳۰

مدرس دوره: آقای مهندس عاشورلو


شروع دوره کاربر ICDL

روز دوشنبه ۹۸/۱۱/۰۷ ساعت ۱۶

مدرس دوره: خانم  مهندس نوروزیشروع دوره طراح گرافیک رایانه ای

روزپنج شنبه تاریخ  ۹۸/۱۱/۰۵

مدرس دوره : آقای یاسردلبازشروع دوره برق صنعتی درجه ۲

روز شنبه ۹۸/۱۱/۰۵  ساعت ۱۸

مدرس دوره : آقای مهندس الماسیجلسه معارفه دوره +network

سه شنبه  تاریخ ۹۸/۱۱/۱ ساعت ۱۶

مدرس دوره : آقای عاشورلوکف پوش اوکسی

دوره آموزشی اپوکسی و سه بعدی همراه بسته آموزشی 

دوره سه روزه : روز اول و دوم از ساعت ۸ تا ۱۴ و روز سوم ۹ الی ۱۹


بازدیدها: ۱۸۷