به دپارتمان  الکترونیک مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

  نام دوره ردیف مبلغ شهریه
۱ طراح و تحلیلگرمدارات دیجیتال ** ۰-۳۲/۹۰/۱/۳ ۶۳۰۰۰۰۰ تومان
۲ تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۹۰۰۰۱ ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
۳ تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه ۲۸۰۰۰۰۰ تومان
۴ نرم افزار تخصصی موبایل   ۱۶۰۰۰۰۰ تومان
۵ تعمیرات تخصصی آیفون   ۴۶۰۰۰۰۰ تومان
۶ کلاس HTC    2600000 تومان