۱۳۹۸-۰۱-۲۸

دپارتمان الکترونیک

 

به دپارتمان  الکترونیک مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

  نام دوره ردیف مبلغ شهریه
۱ طراح و تحلیلگرمدارات دیجیتال ** ۰-۳۲/۹۰/۱/۳ ۴۲۰۰۰۰۰ تومان
۲ تعمیرکار سخت افزار تلفن همراه ۷۴۲۱۲۰۰۳۰۱۹۰۰۰۱ ۱۱۵۰۰۰۰  تومان
۳ تعمیر کار نرم افزار تلفن همراه ۱۳۱۸۰۰۰ تومان
۴ نرم افزار تخصصی موبایل   ۵۸۰۰۰۰ تومان
۵ تعمیرات تخصصی آیفون   ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۶ کلاس HTC   ۴۸۰۰۰۰ تومان