۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان امور مالی و بازرگانی

به دپارتمان امور مالی و بازرگانی مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دوره ردیف مبلغ شهریه
حسابداری عمومی مقدماتی ۵/۲/۱۵/۱۰-۱ ۳۸۰۰۰۰ تومان
حسابداری عمومی تکمیلی ۱/۳/۱/۱۵/۱۰-۱ ۳۹۰۰۰۰ تومان
حسابداری صنعتی مقدماتی ۳/۲/۱۲/۱۰-۱ ۳۹۰۰۰۰ تومان
حسابدار حقوق ودستمزد ۴/۱/۳۴/۳۹-۳ ۷۱۷۰۰۰ تومان
نرم افزار سپیدار   ۴۵۶۰۰۰  تومان
رایانه کارحسابدارمالی (نرم افزار رافع و هلو ) ۵/۱/۱۸/۱۰-۱ ۷۵۰۰۰۰ تومان
نرم افزار هلو   ۴۵۰۰۰۰ تومان

بازدیدها: ۲۲