۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان عمران و معماری

ردیف نام دوره کد استاندارد مبلغ شهریه  
۱ نقشه کشی عمومی ساختمان ۴/۲/۵۴/۳۲-۰ ۶۸۰۰۰۰ تومان  
۲  

نقشه کشی معماری

۵/۱/۵۴/۳۲-۰ ۷۲۰۰۰۰ تومان  
۳ نقشه کشی سازه

 

۴/۱/۵۴/۳۲-۰ ۶۸۰۰۰۰ تومان  
  طراح معماری داخلی * ۲/ ۱/ ۲۵/ ۲۱- ۰ ۱۴۵۰۰۰۰ تومان  
۴ کاروراتوکد ۵/۱/۶۰/۶۲-۱ ۶۵۰۰۰۰ تومان  
۵ کارور ۳DMAX ۷/۱/۵۰/۶۲-۱ ۸۹۰۰۰۰ تومان  
۶ طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit ۴۳۲-۲۹-۲۰۳-۱ ۶۵۰۰۰۰ تومان  
۷ تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه Etabs ۳/۱/۱۸/۲۲-۰ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان  
۸ نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY ۲/۱/۵۶/۳۲-۰ ۳۸۴۰۰۰ تومان  
۹ طراحی پروژهای ساختمانی با RHINOCEROS(راینو) ۱/۱/۲۰/۲۲-۰ ۴۲۰۰۰۰ تومان  
۱۰ طراحی سازه های معماری با نرم افزار  TEKLA ۱۰۱۱۲۹۳۴۳۲ ۶۸۰۰۰۰ تومان  
۱۱ TAXA مدرک ندارد ۵۱۰۰۰۰ تومان مدرک ندارد
۱۲ کارور سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS ۲/۱/۲۸/۳۱-۰    
۱۳ مدیریت پروژه درجه دو MS Project ۲/۲۷۹/۱۹-۲ ۴۸۰۰۰۰ تومان  
۱۴ مدیریت پروژه درجه یک MS Project   ۴۸۰۰۰۰ تومان  
۱۵ نقشه برداری ۱/۲/۱/۲۱/۳۱-۰ ۱۷۹۰۰۰۰ تومان  
۱۶ طرح و آنالیز سازه با SAP ۲/۱/۱۹/۲۲-۰ ۱۲۰۰۰۰۰ تومان  
۱۷ تحلیل ساز با نرم افزار   SAFE ۲۱۴۲۱۳۰۵۰۳ ۵۹۸۰۰۰ تومان  
۱۸ نقشه بردار کارگاهی   با دستگاه TOTAL STATON ۱/۴/۱/۲۱/۳۱-۰ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان  
۱۹ اسکچاپ   ۶۵۰۰۰۰ تومان  
۲۰ متصدی متره برآورد درجه ۲ ۲/۲/۲۹/۳۳-۰ ۸۸۹۰۰۰ تومان  
۲۱ طراحی معماری به کمک archicad ۴/۲/۲/۵۴/۳۲-۰ ۶۸۴۰۰۰ تومان  
۲۲ SDR MAP ۱/۲/۲۸/۳۱-۰ ۵۴۰۰۰۰ تومان  

 

بازدید: ۷