۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان عمران و معماری

به دپارتمان عمران و معماری مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

 

ردیف نام دوره کد استاندارد ساعت آموزش مبلغ شهریه
۱ نقشه کشی عمومی ساختمان ۴/۲/۵۴/۳۲-۰   ۱۳۷۰۰۰۰ تومان
۲  نقشه کشی معماری ۵/۱/۵۴/۳۲-۰   ۱۴۳۰۰۰۰ تومان  
۳ نقشه کشی سازه

 

۴/۱/۵۴/۳۲-۰   ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
۴ طراح معماری داخلی * ۲/ ۱/ ۲۵/ ۲۱- ۰   ۲۵۰۰۰۰۰ تومان
۵ کاروراتوکد ۵/۱/۶۰/۶۲-۱ ۱۴۲ ۸۵۰۰۰۰ تومان
۶ کارور ۳DMAX ۷/۱/۵۰/۶۲-۱   ۸۰۰۰۰۰ تومان مجازی و حضوری
۷ طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit ۴۳۲-۲۹-۲۰۳-۱   ۱۰۰۰۰۰۰تومان مجازی و حضوری
۸ تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه Etabs ۳/۱/۱۸/۲۲-۰   ۸۲۰۰۰۰ تومان
۹ نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY ۲/۱/۵۶/۳۲-۰   ۳۸۴۰۰۰ تومان
۱۰ طراحی پروژهای ساختمانی با RHINOCEROS(راینو) ۱/۱/۲۰/۲۲-۰   ۴۲۰۰۰۰ تومان مجازی و حضوری
۱۱ طراحی سازه های معماری با نرم افزار  TEKLA ۱۰۱۱۲۹۳۴۳۲   ۸۵۰۰۰۰ تومان  
۱۲ TAXA مدرک ندارد   ۸۵۰۰۰۰ تومان  
۱۳ کارور سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS ۲/۱/۲۸/۳۱-۰   ۴۲۷۰۰۰ تومان  
۱۴ MS Project  مدیریت پروژه ۲/۲۷۹/۱۹-۲   ۹۶۰۰۰۰ تومان  
۱۵ نقشه بردار ۱/۲/۱/۲۱/۳۱-۰   ۱۷۹۰۰۰۰ تومان  
۱۶ طرح و آنالیز سازه با SAP ۲/۱/۱۹/۲۲-۰   ۹۸۰۰۰۰ تومان  
۱۷ تحلیل ساز با نرم افزار   SAFE ۲۱۴۲۱۳۰۵۰۳   ۵۹۸۰۰۰ تومان  
۱۸ نقشه بردار کارگاهی   با دستگاه TOTAL STATON ۱/۴/۱/۲۱/۳۱-۰   ۱۵۰۰۰۰۰ تومان  
۱۹ اسکچاپ     ۸۵۰۰۰۰ تومان  
۲۰ متصدی متره برآورد ۲/۲/۲۹/۳۳-۰   ۸۸۹۰۰۰ تومان  
۲۱ طراحی معماری به کمک archicad ۴/۲/۲/۵۴/۳۲-۰   ۶۸۴۰۰۰ تومان  
۲۲ کمک کارور SDR MAP ۱/۲/۲۸/۳۱-۰   ۷۲۷۰۰۰ تومان  
 ۲۳ نرم افزارLAND DEVELOPMENT  (مقدماتی )     ۱۸۰۰۰۰۰ تومان  
 ۲۴ اسکیس و تکنیک های راندو در معماری     ۲۱۳۰۰۰۰ تومان