۱۳۹۸-۰۱-۱۷

شهریه مجتمع آموزشی نوین دانشجو سال ۱۳۹۸

شبکه ردیف نام دوره مدت آموزشی دروس پیش نیاز شهریه (تومان)
۱ تکنسین عمومی شبکه (Network+) ۶۰ ۵۹۰۰۰۰
  ۱ CEH

تکنسین عمومی امنیت شبکه

۹۰ Network+ ۱۱۰۰۰۰۰
 

( MCSA مهندسی  شبکه(ماکروسافت

 )مدیر سرویس دهنده ماکروسافت MCITP(

   
۲-۱ windows 10 configuring(MTA) ۶۰ Network+ ۷۵۰۰۰
۲-۲ Installation,storage and compute with windows server 2016 ۶۵ windows 10 ۷۵۰۰۰۰

 

۲-۳ Networking with  Windows  server ۲۰۱۶

 

۶۵ Installation  

۷۵۰۰۰۰

۲-۴  Identity with Windows Server ۲۰۱۶ 

 

۶۵ Advanced ۷۵۰۰۰۰
   
دوره های CISCO ۳-۱ CCNA (ICND1) ۶۰ Network+ ۷۵۰۰۰۰
۳-۲ CCNA (ICND2) ۷۰ Network+ ۷۹۰۰۰۰
۳-۳ CCNP(ROUTE) ۱۰۰ Network+ ۹۸۰۰۰۰
۳-۴ CCNP(SWITCH) ۷۰ Network+ ۸۵۰۰۰۰
   
دوره های مقدماتی و پیشرفته برنامه نویسی

 

۱ MVC(ASP  پیشرفته) ۵۰ C# ۶۹۰۰۰۰
۲ C# ۷۰ زبان برنامه نویسی به هر زبانی ۷۵۰۰۰۰
۳ C#  پیشرفته ۵۰ C# ۷۵۰۰۰۰
۴ SQL SERRVER ۵۰ ۷۹۰۰۰۰
۵ Front end

(Html,Css,Javascript,Angular)

 

۵۰ C#ترجیحا MVCهم باشد ۹۶۰۰۰۰
۶ JAVA ۴۰ ۴۵۰۰۰۰
۷ Android ۴۰ JAVA ۶۵۰۰۰۰
۸ Cordova ۴۰ MVC ۶۵۰۰۰۰
۹ مهندسیکامپیوتردرسرپرستیتیمهایمجازیوراهدور ۶۰ ؟ ۸۶۰۰۰۰
۱۰ Xamarin مقدماتی ۵۰ C# ۶۵۰۰۰۰
۱۱ Entity Framework &mvc ۹۰ C# ۱۳۵۰۰۰۰
۱۲ python ۴۵   ۶۵۰۰۰۰

 

  نوع اجرا شهریه دوره ردیف
  مجازی و حضوری ۴۱۵۰۰۰ تومان کاروراتوکد ۱
  مجازی و حضوری ۶۲۰۰۰۰ تومان کارور ۳DMAX  
  مجازی و حضوری ۳۳۸۰۰۰تومان طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit  
  مجازی و حضوری ۵۱۰۰۰۰ تومان ETABS  
  مجازی و حضوری ۲۸۰۰۰۰ تومان   نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY  
  مجازی و حضوری ۳۲۰۰۰۰ تومان Rino  
  مجازی و حضوری   takla  
  مجازی و حضوری ۵۱۰۰۰۰ تومان TAXA  
  مجازی و حضوری ۵۷۸۰۰۰ تومان لند  
  مجازی و حضوری ۳۲۰۰۰۰ تومان کارور سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS  
  مجازی و حضوری ۴۸۰۰۰۰ تومان مدیریت پروژه MS Project  
  مجازی و حضوری ۵۲۰۰۰۰ تومان مدیریت پروژه Primavera  
  مجازی و حضوری ۷۳۰۰۰۰ تومان نقشه برداری  
  مجازی و حضوری ۴۸۰۰۰۰تومان طرح و آنالیز سازه با SAP  
  مجازی و حضوری ۳۲۰۰۰۰ تومان SAFE  
  مجازی و حضوری ۸۱۰۰۰۰ تومان طراح معماری داخلی *  
  مجازی و حضوری ۱۰۸۰۰۰۰ تومان کارورPLC درجه دو  
  مجازی و حضوری ۶۲۰۰۰۰ تومان تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB  
  مجازی و حضوری ۱۱۰۰۰۰۰ تومان میکروکنترلرAVR  
  مجازی و حضوری ۵۸۰۰۰۰ تومان نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه  
  مجازی و حضوری ۴۸۰۰۰۰ تومان ICDL رایانه کار  
  مجازی و حضوری ۴۲۰۰۰۰ طراح گرافیک رایانه ای  
  مجازی و حضوری ۳۲۰۰۰۰ کارور  Flash MX  
  مجازی و حضوری ۲۹۰۰۰۰ رایانه کار گرافیک Freehand  
         

 

 

 

 

بازدیدها: ۵۱