برگزاری دوره های موسیقی

در این آموزشگاه دوره های زیر برگزار می گردد نوازنده پیانو نوازنده ارگ نوازنده ویولن نوازنده گیتار کلاسیک نوازنده دف نوازنده تمبک نوازنده سنتور نوازنده تار نوازنده سه تار سلفژ بازدیدها: ۱۴