۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان برق

 

به دپارتمان برق مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

 

 

  نام دوره ردیف مبلغ شهریه
۱ برقکارصنعتی درجه دو ۸/۱۵/۲/۴ -۵۵ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
۲ برقکارصنعتی درجه یک ۵۵-۸/۱۳/۱/۴ ۹۱۰۰۰۰ تومان
۳ برقکارساختمان درجه دو ۵۵-۸/۲۸/۲/۴ ۱۲۵۰۰۰۰ تومان
  برقکارساختمان درجه یک ۵۵-۸/۲۸/۱/۴ ۱۳۸۰۰۰۰ تومان
۴ کارور PLC  درجه دو ۸۴-۰/۵۵/۲/۴ ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
۵  کارور PLC  درجه یک ۸۴-۰/۵۵/۱/۴ ۱۷۰۰۰۰۰ تومان
۶ تعمیرکار ابزار دقیق * ۴۲-۸/۳۲/۱/۲ ۲۵۰۰۰۰۰تومان
۷    مانیتورینگ  Win  cc  ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۷۶۹۰۰۰ تومان
۸ نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ) ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۴۱۳۰۰۰ تومان
۹ مونتاژ کارونصاب تابلوبرق ۵۱-۸/۴۶/۲/۳ ۸۵۰۰۰۰ تومان
۱۰ تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱ ۱۴۵۰۰۰۰ تومان
۱۱ میکروکنترلر AVR ۰/۹۱/۱/۱ -۲۳ ۱۹۰۰۰۰۰ تومان
۱۲ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۲    **** ۸-۵۵/۷۷/۲/۱ ۳۰۰۰۰۰۰ تومان
۱۳ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۱   **** ۸-۵۵/۷۷/۱/۳ ۲۷۰۰۰۰۰ تومان
۱۴ نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۱۱ ۶۲۷۰۰۰ تومان
۱۵ شبکه فن ورز هوایی   ۹۹۰۰۰۰ تومان
۱۶ نصب سیستم اعلام حریق   ۵۷۰۰۰۰ تومان
۱۷ نصب سیستم اعلام حریق تلفنی   ۴۵۶۰۰۰ تومان
۱۸ ARM   ۲۵۶۰۰۰۰ تومان