۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان برق

ردیف نام دوره کد استاندارد مبلغ شهریه
۱ برقکارصنعتی درجه دو ۴/۲/۱۵/۵۵-۸ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
۲ برقکارصنعتی درجه یک ۴/۱/۱۳/۵۵-۸ ۹۱۰۰۰۰ تومان
۳ برقکارساختمان درجه دو ۴/۲/۲۸/۵۵-۸ ۹۷۰۰۰۰ تومان
  برقکارساختمان درجه یک ۴/۱/۲۸/۵۵-۸ ۷۸۰۰۰۰ تومان
۴ کارورPLC درجه دو ۴/۲/۵۵/۸۴-۰ ۱۴۵۰۰۰ تومان
۵ کارورPLC درجه یک ۴/۱/۵۵/۸۴-۰ ۱۶۰۰۰۰ تومان
۶ تعمیرکار ابزار دقیق * ۲/۱/۳۲/۴۲-۸ ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
۷ مانیتورینگ  Win cc ۱۶/۱/۱/۰۵/۲۳-۰ ۷۰۰۰۰۰ تومان
۸ نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ) ۱۲/۱/۱/۳۳/۲۳-۰ ۴۱۰۰۰۰ تومان
۹ مونتاژ کارونصاب تابلوبرق ۳/۲/۴۶/۵۱-۸ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
۱۰ تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱ ۱۱۰۰۰۰۰ تومان
۱۱ میکروکنترلرAVR ۱/۱/۹۱/۲۳-۰ ۱۶۰۰۰۰ تومان
۱۲ تعمبر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۲    **** ۱/۲/۷۷/۵۵-۸ ۱۰۰۰۰۰ تومان
۱۳ تعمبر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۱   **** ۳/۱/۷۷/۵۵-۸ ۶۵۰۰۰۰ تومان
۱۴ نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۱۱ ۶۲۷۰۰۰ تومان
۱۵ شبکه فن ورز هوایی ۳۰ساعت آموزش ۶۰۰۰۰۰ تومان

 

بازدید: ۰