۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان برق

 

به دپارتمان برق مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

 

 

  نام دوره ردیف مبلغ شهریه
۱ برقکارصنعتی درجه دو ۸/۱۵/۲/۴ -۵۵ ۱۸۵۲۰۰۰ تومان
۲ برقکارصنعتی درجه یک ۵۵-۸/۱۳/۱/۴ ۹۱۰۰۰۰ تومان
۳ برقکارساختمان درجه دو ۵۵-۸/۲۸/۲/۴ ۱۳۶۰۰۰۰ تومان
  برقکارساختمان درجه یک ۵۵-۸/۲۸/۱/۴ ۱۳۸۰۰۰۰ تومان
۴ کارور PLC  درجه دو ۸۴-۰/۵۵/۲/۴ ۲۶۶۰۰۰۰ تومان
۵  کارور PLC  درجه یک ۸۴-۰/۵۵/۱/۴ ۲۳۰۰۰۰۰ تومان
۶ تعمیرکار ابزار دقیق * ۴۲-۸/۳۲/۱/۲ ۳۸۴۰۰۰۰تومان
۷    مانیتورینگ  Win  cc  ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۷۶۹۰۰۰ تومان
۸ نصب سیستم زمین حفاظتی(اجرای ارتینگ) ۲۳-۰/۰۵/۱/۱/۱۶ ۴۱۰۰۰۰ تومان
۹ مونتاژ کارونصاب تابلوبرق ۵۱-۸/۴۶/۲/۳ ۱۲۵۰۰۰۰ تومان
۱۰ تحلیلگر داده با نرم افزار MATLAB ۳۱۱۳۳۰۰۵۰۰۴۰۰۰۱ ۱۴۵۰۰۰۰ تومان
۱۱ میکروکنترلر AVR ۰/۹۱/۱/۱ -۲۳ ۲۳۰۰۰۰۰ تومان
۱۲ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۲    **** ۸-۵۵/۷۷/۲/۱ ۳۴۲۰۰۰۰ تومان
۱۳ تعمیر کار لوازم خانگی برقی حرارتی و گردنده درجه ۱   **** ۸-۵۵/۷۷/۱/۳ ۳۰۸۰۰۰۰ تومان
۱۴ نصب دوربین های مدار بسته تحت شبکه ۷۴۱۱۲۰۰۵۰۰۳۰۰۱۱ ۶۲۷۰۰۰ تومان
۱۵ شبکه فن ورز هوایی   ۶۰۰۰۰۰ تومان
۱۶ نصب سیستم اعلام حریق   ۵۷۰۰۰۰ تومان
۱۷ نصب سیستم اعلام حریق تلفنی   ۴۵۶۰۰۰ تومان
۱۸ ARM   ۲۵۶۰۰۰۰ تومان

بازدیدها: ۶۳