۱۳۹۸-۰۱-۲۸

دپارتمان تاسیسات

به دپارتمان تاسیسات مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

 

نام دوره استاندارد مبلغ شهریه
تعمیرکار کولر ابی ۱/۱/۸۰/۴۱-۸ ۹۹۷۰۰۰ تومان
نصب و راه اندازی کولرهای گازی سبک ۷۱۲۷-۰۹-۰۱۲-۱ ۷۸۰۰۰۰ تومان
تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری ۲/۱/۸۳/۴۱-۸ ۱۱۴۰۰۰۰ تومان
لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی مرکزی اب گرم درجه ۲ ۲/۲/۱۴/۷۱-۸ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان
تعمیرکار ابگرمکن دیواری (کار و دانش) ۳/۱/۱۳/۷۱-۸ ۱۳۰۰۰۰۰  تومان
تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش) ۳/۱/۹۲۴۱-۸ ۶۰۰۰۰۰ تومان
نصب و راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی ۲/۱/۱۲/۷۱-۸ ۷۱۲۰۰۰  تومان