به دپارتمان تاسیسات مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

نام دوره استاندارد مبلغ شهریه
تعمیرکار کولر آبی ۱/۱/۸۰/۴۱-۸ ۲۲۴۶۰۰۰ تومان
نصب و راه اندازی کولرهای گازی سبک ۷۱۲۷-۰۹-۰۱۲-۱ تومان
تعمیرکار دستگاههای سردکننده خانگی و تجاری ۲/۱/۸۳/۴۱-۸ ۲۴۰۰۰۰۰تومان
لوله کش و نصاب دستگاههای حرارتی مرکزی اب گرم درجه ۲ ۲/۲/۱۴/۷۱-۸ ۳۸۰۰۰۰۰ تومان
تعمیرکار ابگرمکن دیواری (کار و دانش) ۳/۱/۱۳/۷۱-۸ ۲۷۶۰۰۰۰ تومان
تعمیرکار وسایل گاز سوز خانگی (کار و دانش) ۳/۱/۹۲۴۱-۸ ۲۹۳۷۰۰۰ تومان
نصب و راه اندازی و تعمیر پکیج شوفاژ گازی ۲/۱/۱۲/۷۱-۸ ۲۹۳۷۰۰۰ تومان