به دپارتمان  دپارتمان صنایع خودرو و مکانیک مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

ردیف نام دوره کد استاندارد مبلغ شهریه
۱ تعمیر کار اتومبیل سواری بنزینی ۳/۲/۲۳/۴۳-۸ ۲۹۹۰۰۰۰ تومان
۲ تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه ۱ ۸-۴۳/۲۳/۱/۴ ۷۱۳۰۰۰۰ تومان
۳ تعمیر کاربرق خودرو ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۲۸۷۵۰۰۰ تومان
۴ سرویس و نگهداری خودرو ۳/۲/۴۲/۵۵-۸ ۲۱۶۰۰۰۰ تومان
۵ تنظیم کار موتور درجه ۲( تون آپ ) ۸/۴۹/۸۱/۲-۲   2530000 تومان
۶ نقشه کشی صنعتی درجه ۱ ۳/۱/۱۲/۳۲-۰ ۳۱۲۰۰۰۰ تومان
۷ نقشه کشی صنعتی درجه ۲ * ۳/۲/۱۲/۳۲-۰ ۳۸۴۰۰۰۰ تومان
۸   کاربانرم افزار CATIA   ۱۵۶۰۰۰۰ تومان
۹ آباکوس   ۱۸۷۲۰۰۰ تومان
۱۰ کاربا نرم ازفزار SOLI WORKS ۱/۱/۱۷/۳۲-۰ ۳۱۲۰۰۰۰ تومان
 11  نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
 1/2/14/32-0  3600000 تومان
 12  دریل کار و اره کار
 8/33/51/1-3  1800000 تومان
 13  Inventer    2280000 تومان

۱