به دپارتمان عمران و معماری مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

  ردیف نام دوره کد استاندارد ساعت آموزش مبلغ شهریه  
۱ نقشه کشی عمومی ساختمان ۴/۲/۵۴/۳۲-۰   ۲۸۳۰۰۰۰ تومان  
۲  نقشه کشی معماری ۵/۱/۵۴/۳۲-۰   ۳۰۳۶۰۰۰ تومان  
۳

نقشه کشی سازه

۴/۱/۵۴/۳۲-۰   ۳۱۷۵۰۰۰ تومان  
۴ طراح معماری داخلی * ۲/ ۱/ ۲۵/ ۲۱- ۰   ۵۲۹۰۰۰۰ تومان  
۵ کاروراتوکد ۵/۱/۶۰/۶۲-۱ ۱۴۲ ۲۲۸۰۰۰۰ تومان  
۶ کارور ۳DMAX ۷/۱/۵۰/۶۲-۱   ۲۴۰۰۰۰۰ تومان
۷ طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit ۴۳۲-۲۹-۲۰۳-۱   ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
۸ تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه Etabs ۳/۱/۱۸/۲۲-۰   ۳۱۵۰۰۰۰ تومان  
۹ نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY ۲/۱/۵۶/۳۲-۰   ۲۶۴۰۰۰۰ تومان  
۱۰ طراحی پروژهای ساختمانی با RHINOCEROS(راینو) ۱/۱/۲۰/۲۲-۰   ۳۳۶۰۰۰۰ تومان
۱۱ طراحی سازه های معماری با نرم افزار  TEKLA ۱۰۱۱۲۹۳۴۳۲   ۲۷۶۰۰۰۰ تومان  
۱۲ TAXA
  ۳۰۰۰۰۰۰ تومان  
۱۳ کارور سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS ۲/۱/۲۸/۳۱-۰   ۱۷۰۰۰۰۰ تومان  
۱۴ MS Project  مدیریت پروژه ۲/۲۷۹/۱۹-۲   ۱۸۰۰۰۰۰ تومان  
۱۵ نقشه بردار ۱/۲/۱/۲۱/۳۱-۰   ۲۸۸۰۰۰۰ تومان  
۱۶ طرح و آنالیز سازه با SAP ۲/۱/۱۹/۲۲-۰   ۱۹۲۰۰۰۰ تومان  
۱۷ تحلیل ساز با نرم افزار   SAFE ۲۱۴۲۱۳۰۵۰۳   ۱۵۰۰۰۰۰ تومان  
۱۸ نقشه بردار کارگاهی   با دستگاه TOTAL STATON ۱/۴/۱/۲۱/۳۱-۰   ۱۰۸۰۰۰۰۰ تومان  
۱۹ اسکچاپ     ۱۴۴۰۰۰۰ تومان  
۲۰ متصدی متره برآورد ۲/۲/۲۹/۳۳-۰   ۱۸۰۰۰۰۰ تومان  
۲۱ طراحی معماری به کمک archicad ۴/۲/۲/۵۴/۳۲-۰   ۱۲۰۰۰۰۰ تومان  
۲۲ کمک کارور SDR MAP ۱/۲/۲۸/۳۱-۰   ۱۲۰۰۰۰۰  تومان  
 ۲۳ نرم افزارLAND DEVELOPMENT  (مقدماتی )     ۲۷۰۰۰۰۰ تومان  
 ۲۴ اسکیس و تکنیک های راندو در معماری      3195000 تومان  
   25  راینو و مدلینگها       4560000 تومان