به دپارتمان عمران و معماری مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

  ردیف نام دوره کد استاندارد ساعت آموزش مبلغ شهریه  
۱ نقشه کشی عمومی ساختمان ۴/۲/۵۴/۳۲-۰   ۳۶۷۹۰۰۰تومان  
۲  نقشه کشی معماری ۵/۱/۵۴/۳۲-۰   ۳۹۴۰۰۰۰ تومان  
۳

نقشه کشی سازه

۴/۱/۵۴/۳۲-۰   ۴۱۲۰۰۰۰ تومان  
۴ طراح معماری داخلی * ۲/ ۱/ ۲۵/ ۲۱- ۰   ۶۸۷۰۰۰۰ تومان  
۵ کاروراتوکد ۵/۱/۶۰/۶۲-۱ ۱۴۲ ۲۸۶۰۰۰۰ تومان  
۶ کارور ۳DMAX ۷/۱/۵۰/۶۲-۱   ۳۲۵۰۰۰۰ تومان  
۷ طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit ۴۳۲-۲۹-۲۰۳-۱   ۱۹۵۰۰۰۰ تومان  
۸ تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه Etabs ۳/۱/۱۸/۲۲-۰   ۳۱۲۰۰۰۰ تومان  
۹ نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY ۲/۱/۵۶/۳۲-۰   ۳۴۳۰۰۰۰ تومان  
۱۰ طراحی پروژهای ساختمانی با RHINOCEROS(راینو) ۱/۱/۲۰/۲۲-۰   ۳۶۹۰۰۰۰ تومان  
۱۱ طراحی سازه های معماری با نرم افزار  TEKLA ۱۰۱۱۲۹۳۴۳۲   ۳۵۸۰۰۰۰ تومان  
۱۲ TAXA     ۴۱۶۰۰۰۰ تومان  
۱۳ کارور سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS ۲/۱/۲۸/۳۱-۰   ۳۱۲۰۰۰۰ تومان  
۱۴ MS Project  مدیریت پروژه ۲/۲۷۹/۱۹-۲   ۳۱۲۰۰۰۰ تومان  
۱۵ نقشه بردار ۱/۲/۱/۲۱/۳۱-۰   ۸۴۰۰۰۰۰ تومان  
۱۶ طرح و آنالیز سازه با SAP ۲/۱/۱۹/۲۲-۰   ۲۴۹۰۰۰۰ تومان  
۱۷ تحلیل ساز با نرم افزار   SAFE ۲۱۴۲۱۳۰۵۰۳   ۲۳۰۰۰۰۰ تومان  
۱۸ نقشه بردار کارگاهی   با دستگاه TOTAL STATON ۱/۴/۱/۲۱/۳۱-۰   ۱۰۸۰۰۰۰۰ تومان  
۱۹ اسکچاپ     ۱۹۵۰۰۰۰ تومان  
۲۰ متصدی متره برآورد ۲/۲/۲۹/۳۳-۰   ۱۷۹۰۰۰۰ تومان  
۲۱ طراحی معماری به کمک archicad ۴/۲/۲/۵۴/۳۲-۰   ۲۵۶۰۰۰۰ تومان  
۲۲ کمک کارور SDR MAP ۱/۲/۲۸/۳۱-۰   ۱۵۶۰۰۰۰  تومان  
 ۲۳ نرم افزارLAND DEVELOPMENT  (مقدماتی )     ۲۷۰۰۰۰۰ تومان  
 ۲۴ اسکیس و تکنیک های راندو در معماری      3195000 تومان  
   25  راینو و مدلینگها       5900000 تومان