به دپارتمان عمران و معماری مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

 

 ردیفنام دورهکد استانداردساعت آموزشمبلغ شهریه 
۱نقشه کشی عمومی ساختمان۴/۲/۵۴/۳۲-۰ ۲۰۵۵۰۰۰ تومان 
۲ نقشه کشی معماری۵/۱/۵۴/۳۲-۰ ۲۱۴۵۰۰۰ تومان 
۳

نقشه کشی سازه

 

۴/۱/۵۴/۳۲-۰ ۲۰۲۵۰۰۰ تومان 
۴طراح معماری داخلی *۲/ ۱/ ۲۵/ ۲۱- ۰ ۳۹۰۰۰۰۰تومان 
۵کاروراتوکد۵/۱/۶۰/۶۲-۱۱۴۲۱۴۰۲۵۰۰ تومان 
۶کارور ۳DMAX۷/۱/۵۰/۶۲-۱ ۱۵۴۷۰۰۰ تومانمجازی و حضوری
۷طراح نقشه های ساختمانی با نرم افزار Revit۴۳۲-۲۹-۲۰۳-۱ ۱۵۰۰۰۰۰تومانمجازی و حضوری
۸تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه Etabs۳/۱/۱۸/۲۲-۰ ۲۲۵۰۰۰۰ تومان 
۹نور پردازی و متریال دهی با قابلیت رندر بالا با نرم افزار V_RAY۲/۱/۵۶/۳۲-۰ ۵۷۶۰۰۰ تومان 
۱۰طراحی پروژهای ساختمانی با RHINOCEROS(راینو)۱/۱/۲۰/۲۲-۰ ۷۸۰۰۰۰ تومانمجازی و حضوری
۱۱طراحی سازه های معماری با نرم افزار  TEKLA۱۰۱۱۲۹۳۴۳۲ ۲۴۰۰۰۰۰ تومان 
۱۲TAXAمدرک ندارد ۲۱۰۰۰۰۰ تومان 
۱۳کارور سیستم اطلاعات جغرافیائی GIS۲/۱/۲۸/۳۱-۰ ۱۳۵۰۰۰۰ تومان 
۱۴MS Project  مدیریت پروژه۲/۲۷۹/۱۹-۲ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان 
۱۵نقشه بردار۱/۲/۱/۲۱/۳۱-۰ ۲۶۸۵۰۰۰ تومان 
۱۶طرح و آنالیز سازه با SAP۲/۱/۱۹/۲۲-۰ ۱۴۷۰۰۰۰ تومان 
۱۷تحلیل ساز با نرم افزار   SAFE۲۱۴۲۱۳۰۵۰۳ ۹۷۵۰۰۰ تومان 
۱۸نقشه بردار کارگاهی   با دستگاه TOTAL STATON۱/۴/۱/۲۱/۳۱-۰ ۲۲۵۰۰۰۰ تومان 
۱۹اسکچاپ  ۱۲۷۵۰۰۰ تومان 
۲۰متصدی متره برآورد۲/۲/۲۹/۳۳-۰ ۱۸۰۰۰۰۰ تومان 
۲۱طراحی معماری به کمک archicad۴/۲/۲/۵۴/۳۲-۰ ۱۰۲۶۰۰۰تومان 
۲۲کمک کارور SDR MAP۱/۲/۲۸/۳۱-۰ ۱۰۹۰۵۰۰ تومان 
 ۲۳نرم افزارLAND DEVELOPMENT  (مقدماتی )  ۲۷۰۰۰۰۰ تومان 
 ۲۴اسکیس و تکنیک های راندو در معماری   ۳۱۹۵۰۰۰ تومان