ردیفنام دورهکد استانداردساعت آموزشمبلغ شهریه
۱کاربر ICDL۲۵۱۳-۵۳-۰۴۱-۱۱۳۰۱۶۱۰۰۰۰ تومان
۲رایانه کار۱ ICDL  ۲۵۱۳ /۹۰۹۶۶۰۰۰تومان
۳کاربررایانه۳/۲۴/۱/۰/۳ -۴۲۳۰۰۱۹۳۲۰۰۰ تومان
۴کاربر نرم افزار اداری۳/۲۴/۱/۴ -۴۲۲۳۰۱۷۹۴۰۰۰ تومان
۵برنامه نویس ویژوال بیسیک۰/۸۰/۱/۳/۱ -۸۴۲۴۰۱۶۵۶۰۰۰ تومان
۶کاربربانک اطلاعاتی۰/۸۰/۱/۳/۲ -۸۴۱۸۰۱۹۸۷۰۰۰ تومان
۷برنامه نویس Delphi,VB۰/۸۰/۱/۳/۳ -۸۴۴۶۰۲۱۴۸۰۰۰ تومان
۸مهارت عمومی برنامه نویسی۰/۸۰/۱/۳/۴- ۸۴۳۲۵۲۲۸۵۰۰۰ تومان
۹  کاربرگرافیک رایانه ای با Photoshop۱/۵۱/۱/۳ -۶۶۴۲۰۱۶۴۵۰۰۰ تومان
۱۰  کارور Flash MX۱/۴۶/۱/۲ – ۶۱۵۸۱۳۴۰۰۰۰ تومان
۱۱  کارور Freehand۱/۵۸/۱/۴ -۶۲۷۲۸۹۳۰۰۰ تومان
۱۲کاربر گرافیک رایانه ای باCORELDRAW  ۵۴/۱/۴/۱ – ۶۲۲۰۰۱۷۳۰۰۰۰ تومان
۱۳شهروند الکترونیکی( E-Citizen) ۳/۲۴/۱/۵/۲ -۴۲ ۸۴۰۰۰۰ تومان
۱۴برنامه نویسWindows Application۴۸-۳۵۱۲۱۰۰۱۶۵۶۰۰۰ تومان
۱۵برنامه نویسC# web Application۵۱ – ۳۵۱۲۱۰۰۱۶۵۶۰۰۰ تومان
۱۶طراحی مقدماتی صفحاتWEB۱/۴۳/۱/۳ -۶۶۹۰۱۶۲۲۰۰۰ تومان
۱۷توسعه دهنده PHPبا   WEB۰/۸۱/۱/۲ -۲۴۱۳۰۱۳۳۸۰۰۰ تومان
۱۸

برنامه نویس زبانHTML برای طراحی صفحات

WEB

۱/۷۵/۱/۳ -۸۴۱۷۰۱۹۸۷۰۰۰ تومان
۱۹  رایانه کار CIW   ۰/۵۷/۱/۳  -۲۶ ۱۹۳۰۰۰۰ تومان
۲۰تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری۰/۲۱/۱/۳ -۴۱ ۳۷۵۰۰۰۰ تومان
۲۱تکنسین عمومی امنیت شبکه۰/۲۴/۱/۲ -۴۲ ۷۲۰۰۰۰۰ تومان
۲۲Windows 10پیش نیازNetwork+  ۶۰۵۲۵۰۰۰۰ تومان
۲۳Installation,storage and compute with windows server 2016۲۵۱۳-۵۳-۱۰۸-۱۶۵۵۲۵۰۰۰۰ تومان
۲۴Administering Windows Server 2012۲۵۱۳-۵۳-۱۱۸-۱۶۵۵۲۵۰۰۰۰ تومان
۲۵Configuring Advanced Windows Server 2012 Services۲۵۱۳-۵۳-۱۰۹-۱۶۵۵۲۵۰۰۰۰  تومان
۲۶CCNA130

 

۷۴۴۰۰۰۰  تومان
۲۷CCNP1307440000  تومان
۲۸برنامه نویس  #C604200000 تومان
۲۹وب مبتنی بر #C807200000 تومان
۳۰java ۴۰ ۳۳۰۰۰۰۰ تومان
۳۱Android۴۰ ۳۳۰۰۰۰۰ تومان
۳۲Node js  ۴۰ ۳۷۵۰۰۰۰ تومان
۳۳ illestretot   ۲۱۶۰۰۰۰ تومان
۳۵Cordovaپیش نیازmvc ۳۳۰۰۰۰۰ تومان
۳۶مهندسی کامپیوتردرسرپرستی تیمهای مجازی وراه دور ۶۰۵۷۰۰۰۰۰  تومان
۳۷Xamarinمقدماتی   پیش نیاز c#  ۵۰۴۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۸ python  پیشرفته ( گرافیک و دیتابس)  ۴۰ ۳۷۵۰۰۰۰ تومان
۳۹برنامه نویسی Python ۸۰۱۹۵۰۰۰۰ تومان
۴۰سِئو داخلی و خارجی و گوگل آنالیتیکس مقدمات سئو      ۲۳۴۰۰۰۰ تومان
۴۱
 وب مبتنی بر Python ( dgango )
   ۶۷۵۰۰۰۰  تومان

۱۱۴