آموزش آنلاین ویدیویی، مهارت برای اشتغال | اجومی

آموزش‌های کاربردی از حرفه‌ای‌ها
coursesb

۵۶۴,۷۴۹

دقیقه آموزش کاربردی
registeredb

۷۲۴,۳۰۰

نفر ثبت نام در دوره
registered

۳,۹۷۹

عدد دوره آموزشیبهترین دوره های آموزشیآموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان


آموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان


آموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان


آموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان


آموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان


آموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان


آموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان


آموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان

مشاهده تمامی دوره های آموزشی


ثبت نام در سایت
مجموعه های آموزشی

جدیدترین دوره‌های آموزشیآموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان

پرمخاطب‌ترین دوره‌های آموزشیآموزش کامل ادوبی بریج


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش کامل ادوبی بریج


زبان دوره آلمانی

محصول ویژه

تمام سطوح

۷۴

۶

۱۲۲,۰۰۰ تومان


دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۰ تا ۱۰۰ فروشگاه اینترنتی


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۳۴,۰۰۰ تومان

۲۷% تخفیف

دوره جامع آپ استارت آپ


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره جامع آپ استارت آپ


دوره به زبان فارسی

تمام سطوح

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۱۱,۰۰۰ تومان
۸,۰۰۰ تومان


دوره ۱۶ جامع وبمستران


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره ۱۶ جامع وبمستران


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح پیشرفته

اعطای مدرک معتبر

۷۵

۳

۶۵,۰۰۰ تومان


۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ انتقال سایت وردپرس


دوره به زبان فارسی

سطح متوسط

اعطای مدرک معتبر

۷۶

۳

۲۲۰,۰۰۰ تومان

۴۸% تخفیف

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

۰ تا ۱۰۰ آموزش گرافیک


دوره به زبان فارسی

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۲۳

۶

۸,۵۰۰ تومان
۴,۴۰۰ تومان


دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

دوره طراحی سایت مارکت پلیس ( دکان )


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

۸۶

۴

۴۵,۰۰۰ تومان

۱۰۰% تخفیف

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


مشاهده دوره


Admin bar avatar
مغز وردپرس

آموزش جامع افتر افکت ۲۰۱۹


دوره به زبان فارسی

محصول ویژه

سطح مقدماتی

اعطای مدرک معتبر

تخفیف محدود

۷۴

۳

۲۹,۰۰۰ تومان
۱۲ تومان

دسته بندی آموزش ها

مدرسه و دانشگاه


مدرسه و دانشگاه

مدرسه و دانشگاه
مدرسه و دانشگاهمدرسه و دانشگاه

مدرسه و دانشگاه

مدرسه و دانشگاه

مدرسه و دانشگاه

مدرسه و دانشگاه

مدرسه و دانشگاه


مدرسه و دانشگاه

مدرسه و دانشگاه
  • دوست داری چه چیزی یاد بگیری؟