۱۳۹۸-۰۱-۱۵

دپارتمان فناوری اطلاعات

به دپارتمان فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی نوین دانشجو خوش آمدید

برگزاری دوره های حضوری و کارگاهی و مجازی

 

ردیف نام دوره کد استاندارد ساعت آموزش مبلغ شهریه
۱ کاربر ICDL ۲۵۱۳-۵۳-۰۴۱-۱ ۱۳۰ ۷۷۷۰۰۰ تومان
۲ رایانه کار۱ ICDL   ۲۵۱۳ /۹۰ ۳۶۰۰۰۰ تومان
۳ کاربررایانه ۳/۲۴/۱/۰/۳ -۴۲ ۳۰۰ ۸۹۶۰۰۰ تومان
۴ کاربرنرم افزار اداری ۳/۲۴/۱/۴ -۴۲ ۲۳۰ ۷۵۰۰۰۰ تومان
۵ برنامه نویس ویژوال بیسیک ۰/۸۰/۱/۳/۱ -۸۴ ۲۴۰ ۹۰۰۰۰۰ تومان
۶ کاربربانک اطلاعاتی ۰/۸۰/۱/۳/۲ -۸۴ ۱۸۰ ۸۰۷۰۰۰ تومان
۷ برنامه نویس Delphi,VB ۰/۸۰/۱/۳/۳ -۸۴ ۴۶۰ ۸۵۰۰۰۰ تومان
۸ مهارت عمومی برنامه نویسی ۰/۸۰/۱/۳/۴- ۸۴ ۳۲۵ ۹۸۰۰۰۰ تومان
۹   کاربرگرافیک رایانه ای با Photoshop ۱/۵۱/۱/۳ -۶۶ ۴۲۰ ۵۳۸۰۰۰ تومان
۱۰   کارور Flash MX ۱/۴۶/۱/۲ – ۶۱ ۵۸ ۷۷۰۰۰۰ تومان
۱۱   کارور Freehand ۱/۵۸/۱/۴ -۶۲ ۷۲ ۵۱۶۰۰۰ تومان
۱۲ کاربر گرافیک رایانه ای باCORELDRAW   ۵۴/۱/۴/۱ – ۶۲ ۲۰۰ ۸۳۷۰۰۰ تومان
۱۳ شهروند الکترونیکی( E-Citizen)  ۳/۲۴/۱/۵/۲ -۴۲   ۴۷۸۰۰۰ تومان
۱۴ برنامه نویسWindows Application ۴۸-۳۵۱۲ ۱۰۰ ۸۹۶۰۰۰ تومان
۱۵ برنامه نویسC# web Application ۵۱ – ۳۵۱۲ ۱۰۰ ۸۹۶۰۰۰ تومان
۱۶ طراحی مقدماتی صفحاتWEB ۱/۴۳/۱/۳ -۶۶ ۹۰ ۸۰۷۰۰۰ تومان
۱۷ توسعه دهنده PHPبا   WEB ۰/۸۱/۱/۲ -۲۴ ۱۳۰ ۸۰۷۰۰۰ تومان
۱۸ برنامه نویس زبانHTML برای طراحی صفحات

WEB

۱/۷۵/۱/۳ -۸۴ ۱۷۰ ۷۶۲۰۰۰ تومان
۱۹   رایانه کار CIW    ۰/۵۷/۱/۳  -۲۶   ۴۷۵۰۰۰ تومان
۲۰ تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری ۰/۲۱/۱/۳ -۴۱   ۹۵۰۰۰۰ تومان
۲۱ تکنسین عمومی امنیت شبکه ۰/۲۴/۱/۲ -۴۲   ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
۲۲ Windows 10 پیش نیازNetwork+   ۶۰ ۹۲۰۰۰۰ تومان
۲۳ Installation,storage and compute with windows server 2016 ۲۵۱۳-۵۳-۱۰۸-۱ ۶۵ ۹۲۰۰۰۰ تومان
۲۴ Administering Windows Server 2012 ۲۵۱۳-۵۳-۱۱۸-۱ ۶۵ ۹۲۰۰۰۰ تومان
۲۵ Configuring Advanced Windows Server 2012 Services ۲۵۱۳-۵۳-۱۰۹-۱ ۶۵ ۹۲۰۰۰۰ تومان
۲۶ (Ccna(icnd1 ۶۰ ۲۳۰

 

۸۵۰۰۰۰ تومان
۲۷ (Ccna(icnd۲ ۷۰ ۹۸۰۰۰۰ تومان
۲۸ (Ccnp(route ۱۰۰ ۱۴۰۰۰۰۰ تومان
۲۹ (Ccnp(switch ۷۰ ۱۳۰۰۰۰۰ تومان
۳۰ برنامه نویسMvc پیش نیازc#    ۵۰ ۱۰۳۱۰۰۰ تومان
۳۱ مدیر sql server   ۵۰ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
۳۲ Front end

(Html,Css,Javascript,Angular)

C# ترجیحا 

mvc   هم بلد باشه

۵۰ ۱۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۳ JAVA پیش نیاز ویژوال بیسیک ۱۰۸ ۷۸۰۰۰۰ تومان
۳۴ Android پیش نیازjava   ۱۸۰ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
۳۵ Cordova پیش نیازmvc   ۹۸۰۰۰۰ تومان
۳۶ مهندسی کامپیوتردرسرپرستی تیمهای مجازی وراه دور ۶۰(استاندارد۲۸۰) ۲۰۰۰۰۰۰ تومان
۳۷ Xamarinمقدماتی    پیش نیاز c#   ۵۰ ۱۵۰۰۰۰۰ تومان
۳۸ Entity Framework &mvc   پیش نیاز c#   ۹۰ ۱۸۰۰۰۰۰ تومان
۳۹ برنامه نویسی Python   ۸۰ ۷۱۷۰۰۰ تومان
۴۰ سِئو داخلی و خارجی و گوگل آنالیتیکس مقدمات سئو   ۱۳۰۰۰۰۰ تومان