رویداد معرفی نیازهای فناورانه تعمیر و نگهداری هواپیما

۲۶ آذر
چرا کوچینگ مورد توجه مدیران منابع انسانی در دنیا قرار گرفته است؟ یکی از چالش‌هایی که مدیران منابع انسانی با آن روبرو می‌شوند توانمندتر کردن نیروی انسانی در همه سطوح است، مخصوصاً نیروی انسانی جوان‌تر که بیشتر تمایل دارد خودش مسیرش را پیدا کند و البته همکارانی که در سازمان احساس می‌کنند به نقطه پایان رشد خود رسیده‌اند. به نظر می‌رسد استفاده از متدهای قدیمی از جنس تغییر پوزیشن، تغییر شرح مسئولیت، ارتقاء افقی مثل گذشته نمی‌تواند نیاز نیروی انسانی را پوشش دهد. یکی از بهترین ابزارهایی که در حال حاضر موردتوجه مدیران منابع انسانی قرارگرفته کوچینگ است. چرا کوچینگ؟ معجزه کوچینگ بر پایه این باور است که انسان‌ها توانمند هستند و سرشار از پتانسیل‌هایی که با آگاهی و انتخاب می‌توانند بهترین خودشان باشند و بهترین سازمانشان. یکی از قدرتمندترین کارهایی که مدیران منابع انسانی می‌توانند در نقش کوچ در سازمان انجام دهند باور این پتانسیل‌ها و معرفی آن به همه سازمان است تا فضایی فراهم شود که همکارانشان در فضایی هوشمند شروع به آموختن کنند تا جایگزین نیاز آموزش‌های درون‌سازمانی شود. چگونه این ممکن است؟ طبق آمار به‌دست‌آمده ۸۰ درصد مسیر موفقیت در رشد فردی مربوط به ذهن است و مابقی به منابع بیرونی ارتباط دارد. با کوچینگ می‌توانیم کمک کنیم تا همکارانمان موانع ذهنی خود را بشناسند و از آن عبور کنند. به همین سادگی و به همین دشواری. چرا کوچینگ مورد توجه مدیران منابع انسانی در دنیا قرار گرفته است؟ یکی از چالش‌هایی که مدیران منابع انسانی با آن روبرو می‌شوند توانمندتر کردن نیروی انسانی در همه سطوح است، مخصوصاً نیروی انسانی جوان‌تر که بیشتر تمایل دارد خودش مسیرش را پیدا کند و البته همکارانی که در سازمان احساس می‌کنند به نقطه پایان رشد خود رسیده‌اند. به نظر می‌رسد استفاده از متدهای قدیمی از جنس تغییر پوزیشن، تغییر شرح مسئولیت، ارتقاء افقی مثل گذشته نمی‌تواند نیاز نیروی انسانی را پوشش دهد. یکی از بهترین ابزارهایی که در حال حاضر موردتوجه مدیران منابع انسانی قرارگرفته کوچینگ است. چرا کوچینگ؟ معجزه کوچینگ بر پایه این باور است که انسان‌ها توانمند هستند و سرشار از پتانسیل‌هایی که با آگاهی و انتخاب می‌توانند بهترین خودشان باشند و بهترین سازمانشان. یکی از قدرتمندترین کارهایی که مدیران منابع انسانی می‌توانند در نقش کوچ در سازمان انجام دهند باور این پتانسیل‌ها و معرفی آن به همه سازمان است تا فضایی فراهم شود که همکارانشان در فضایی هوشمند شروع به آموختن کنند تا جایگزین نیاز آموزش‌های درون‌سازمانی شود. چگونه این ممکن است؟ طبق آمار به‌دست‌آمده ۸۰ درصد مسیر موفقیت در رشد فردی مربوط به ذهن است و مابقی به منابع بیرونی ارتباط دارد. با کوچینگ می‌توانیم کمک کنیم تا همکارانمان موانع ذهنی خود را بشناسند و از آن عبور کنند. به همین سادگی و به همین دشواری.

شرکت کنندگان رویداد

نوشتن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.